คำถามที่พบบ่อย : นำ้หนักทอง 1 บาท

Q : ทอง 1 บาท หนักกี่กรัม

A : ตามมาตรฐาน ส.ค.บ. ทอง 1บาท หนัก 15.16 กรัม

คำถามที่พบบ่อย : บริการออนไลน์

Q : บริษัทมีบริการออนไลน์หรือไม่ 

A : มีท้้งบริการ ขายทอง ออมทอง ส่งดอกขายฝากออนไลน์ เพียงแชทมาที่ LINE: @YINDEEGOLD

คำถามที่พบบ่อย : ราคาทองรูปพรรณต่างจากทองแท่ง

Q : ทำไมราคาทองรูปพรรณจึงต่างจากทองคำแท่ง

A : ราคาขายออกทองรูปพรรณจะสูงกว่าทองแท่งเพราะต้องบวกค่ากำเหน็จหรือค่าแรงช่างทองที่นำทองแท่งมาขึ้นรูปเป็นสร้อยคอ ข้อมือ แหวน ลวดลายต่างๆ ราคาค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการผลิตลวดลายนั้นๆ ส่วนราคารับซื้อทองรูปพรรณจะต่ำกว่าราคาทองแท่งเนื่องจากจะต้องถอยค่าน้ำประสานทองออก โดยน้ำประสานทองคือสารที่ใช้เชื่อมทองเข้าด้วยก้นเพื่อขึ้นรูปทองเป็นลวดลาดต่างๆ ปริมาณน้ำประสานทองที่ใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลวดลายนั้นๆปริมาณไม่เท่ากัน โดยทั่วไปทองรูปพรรณที่มีลวดลายโปร่ง (ทำให้ดูขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับลวดลายอื่นในน้ำหนักเดียวกัน)จะใช้น้ำประสาานทองมากกว่าลวดลายตัน