ขายฝากทองกับห้างทองยินดี

ขายฝากทอง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ เริ่มต้น 1% ต่อเดือน

  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1% ต่อเดือน
  • กำหนด 2 เดือน
  • ส่งดอกออนไลน์ได้
  • ประเมินราคาทรัพย์สูงเป็นพิเศษ